G. E. Klemming
Läke- och örteböcker från Sveriges medeltid
G. E. Klemming
1883–1886
26
446–449
bibl-102926
https://www.manuscripta.se/bibl/102926
https://www.manuscripta.se/bibl/102926.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter