Bernhard av Clairvaux
Helige Bernhards skrifter: i svensk öfversättning från medeltiden
Harald Wieselgren
1864–1866
16
288–293
bibl-102728
https://www.manuscripta.se/bibl/102728
https://www.manuscripta.se/bibl/102728.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter