Stycket "Om flock och samnad mot fogde m.fl." (Magnus Erikssons Stadslag, Edsöresbalken 27)
J areno epter gudz byrdh thrättan hundhrada siw och fämtighi
År 1357 efter Guds börd, vid Sankta Katarinas dag, stadgade och stadfäste den
13571125
Ofta daterad 1407. Texten har säkert inte tillhört den ursprungliga lagtexten.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-102055
https://www.manuscripta.se/work/102055
https://www.manuscripta.se/work/102055.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 14 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 33 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 47 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 126 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 151 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 185 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Arboga stads lagbok
Kungliga biblioteket Rålamb 14, 4:o Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 27 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 36 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 61 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk