Natanael Beckman
Studier i outgivna fornsvenska handskrifter Studier i outgivna fornsvenska handskrifter
1917
44
bibl-100739
https://www.manuscripta.se/bibl/100739
https://www.manuscripta.se/bibl/100739.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 23 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 24 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 47 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 56 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 107 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 112 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 126 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 149 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis
Kungliga biblioteket B 185 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Arboga stads lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 6 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk