Stadga om frälsejord och utgärdesbönder, gjord i Jönköping 1352 (DS. 4795)
Thetta staddis j Junacöpunge […] Först at engin frälsins man ma kiöpa godz af bondom mädh thessom forskiälum
13520226
468
1045
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103381
https://www.manuscripta.se/work/103381
https://www.manuscripta.se/work/103381.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Uppsala universitetsbibliotek B 69 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk