Östgötalagen: Byggningabalken 36:2-3 (älgjakt)
Nu ganga män äftir älghium
Nu gångar män efter älgar, nu resa de djur och få fjät och fara efter
Lagar, rätter och stadgar. Landskapslagar (Geete: II.2. Åström: 1.2.2
work-103094
https://www.manuscripta.se/work/103094
https://www.manuscripta.se/work/103094.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 47 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 124 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 125 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 179 [3] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 9 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 18 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 23 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 28 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 70 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk