Stycke angående "flock och samnad mot fogde" (Magnus Erikssons Stadslag, Kungsbalken 26)
Um nokor gör samning a foghaten, borgamestara ella radhmen
Om någon gör samling mot fogden, borgmästare eller rådmän, så att han vill göra
[13571125]
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-102056
https://www.manuscripta.se/work/102056
https://www.manuscripta.se/work/102056.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 137 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 185 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Arboga stads lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk