Andra Mosebok, kapitel 15:27-16:7
work-100881
https://www.manuscripta.se/work/100881
https://www.manuscripta.se/work/100881.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 10 Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m.