Author: [Pseudo-Bonaventura]
Monograph title: Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien. Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne
Series title: Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet ; 15
Editor: G. E. Klemming
Publication place:
Publication year: 1859–1860
Volume: 15
Manuscripta ID: bibl-100700
Stable URI: https://www.manuscripta.se/bibl/100700
XML: https://www.manuscripta.se/bibl/100700.xml
License: CC0 1.0 Universal
Last revision: 2018-10-12