Author: Carl Silfverstolpe
Monograph title: Klosterfolket i Vadstena: personhistoriska anteckningar
Series title:
Publication place: Stockholm
Publication year: 1898–1899
Manuscripta ID: bibl-101351
Stable URI: https://www.manuscripta.se/bibl/101351
XML: https://www.manuscripta.se/bibl/101351.xml
License: CC0 1.0 Universal
Last revision: 2019-06-11

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 1 Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen)
Kungliga biblioteket A 2 Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 4 Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ)
Kungliga biblioteket A 8 Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii