Wars Herra Pino Bok. Vadstenasystrarnas bordsläsningar enligt Cod. Holm. A 3
Uppsala
2006
48–50
bibl-106967
https://www.manuscripta.se/bibl/106967
https://www.manuscripta.se/bibl/106967.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-11

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))