G. E. Klemming
Svenska medeltidens bibelarbeten: Första bandet
G. E. Klemming
1848–1855
558–559
bibl-106955
https://www.manuscripta.se/bibl/106955
https://www.manuscripta.se/bibl/106955.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 10 Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m.