G. E. Klemming
Läke- och örteböcker från Sveriges medeltid
1883–1886
26
164–180
bibl-102922
https://www.manuscripta.se/bibl/102922
https://www.manuscripta.se/bibl/102922.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-11

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter