Linköpingsbiskopen Nils visitationsstadga för Vadstena kloster, 24 november 1455
Klosterstadge av 1455, utfärdad av biskop Nils i Linköping
276
SDHK 26749.
Litterära texter. Prosaverk. Kyrko- och klosterbruk (med klosterregler). Enskilda skrifter (Geete: I.3.d.b. Åström: 1.1.3.4.2
work-101630
https://www.manuscripta.se/work/101630
https://www.manuscripta.se/work/101630.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 62 Nils av Linköping, Stadga för Vadstena kloster, utfärdad år 1455. Original (?)
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter