Nicholaus Kanuti i Lundegård (på Öland) pantsätter till Johannes i ”Borro” (Borgholm, eller Borg?), kyrkoherde i Köping (på Öland) 1 markland i Vedby i Högrums socken för 30 mark svenska, för en mottagen häst, Lundegård (på Öland) 8 september 1398
work-103932
https://www.manuscripta.se/work/103932
https://www.manuscripta.se/work/103932.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter