Bönderna på Ölands supplik till kung Erik av Pommern angående myntet, [1426  oktober  14] (dateringen osäker) (utg. C. G. Styffe, BSH 2, s. 236-237)
work-103934
https://www.manuscripta.se/work/103934
https://www.manuscripta.se/work/103934.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter