Kalmar stadga ("recess"), den andra, 1483
Foderhästar skola löpa ett år i Uppsala biskopsdöme
565
I Fsv bibl sammanblandad med kung Hans kungaförsäkran, Kalmar 1483 7/9.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103443
https://www.manuscripta.se/work/103443
https://www.manuscripta.se/work/103443.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk