Upplandslagen: Kyrkobalken 14:9 (fiske på helgdagar)
Nu kan fisklekär wärþä um paschä nat
Nu kan fisklek vara på påsknatt
Lagar, rätter och stadgar. Landskapslagar (Geete: II.2. Åström: 1.2.2
work-103000
https://www.manuscripta.se/work/103000
https://www.manuscripta.se/work/103000.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk