Gustav I:s och Riksens Råds stadga om ärelösa som inte får vittna och mot nidingsverk, Uppsala die Apost. Petri et Pauli (29/6) 1538
Desse säyas wara Ehrelöse och måge ey Lag gå eller wittne bära
Dessa efterskrivna säges ärelösa vara och må ej vittne bära
15380629
Litt.: Jan Eric Almquist, ”Reformatorn Olavus Petri och ärelöshetsbegreppet i den s. k. Uppsala-stadgan av den 29 juni 1538”, Svensk juristtidning 1962, s. 354-363.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103831
https://www.manuscripta.se/work/103831
https://www.manuscripta.se/work/103831.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 46 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk