Om "Västerås recess", [1528]: Förklaring och tillägg till Västerås mötes beslut i avseende på kyrkolagen. (Om biskops sakören m.m.)
Epther westeraars handel inneholler
Efter Västerås handel innehåller, att all saköre hörer konungen till, Och allmoghen begynner fast
[1528]
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103811
https://www.manuscripta.se/work/103811
https://www.manuscripta.se/work/103811.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk