Gustav I:s artiklar (Nyköpings recess), Nyköping St Sigfrids dag 1538 (Svante Stenssons bröllop): Om armborst och vapen m.m.
Först at ingen dierfwes til at bära armborst eller någon wapen till Tinge eller Rådstugu
1538
Lika med Växjö 1530, förutom följande tillägg sist (enligt trycket): Item härefter skall utöfwer alt Rijket, ther som Ekeskog eller Böök är, gifwas ållongäld, hwart femte Swijn, hoo som thet dölljer, blifwe Husbondens fulle Tiufwer.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103828
https://www.manuscripta.se/work/103828
https://www.manuscripta.se/work/103828.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk