G. E. Klemming
Heliga Birgittas uppenbarelser: Första bandet
G. E. Klemming
1857–1858
bibl-102699
https://www.manuscripta.se/bibl/102699
https://www.manuscripta.se/bibl/102699.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 5 a Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 b Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 33 H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III
Uppsala universitetsbibliotek C 61 S. Birgitta, svenska