Stockholm, Riksarkivet: Kammararkivet
org-100116
https://www.manuscripta.se/org/100116
https://www.manuscripta.se/org/100116.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 114 Fragment av en järteckensbok m.m.
Kungliga biblioteket A 115 Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment)
Kungliga biblioteket A 117 Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne (fragment)
Kungliga biblioteket A 123 Fragment av Helga manna leverne
Kungliga biblioteket A 124 Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o)
Kungliga biblioteket B 196 Östgötalagen, delar av