Östgötalagens 1300-talsfragment Östgötalagens 1300-talsfragment
Emil Olson
1911
41
bibl-100736
https://www.manuscripta.se/bibl/100736
https://www.manuscripta.se/bibl/100736.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 24 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 196 Östgötalagen, delar av
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [1] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [3 a] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek C 4 Teologiskt samlingsband