Östgötalagen: del av Jordabalken (Eghna salur)
work-103086
https://www.manuscripta.se/work/103086
https://www.manuscripta.se/work/103086.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 196 Östgötalagen, delar av
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [1] Östgötalagen, fragment