Robert Geete
Svenska kyrkobruk under medeltiden: en samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m. Efter gamla handskrifter
Robert Geete
1900
33
303–303
bibl-102974
https://www.manuscripta.se/bibl/102974
https://www.manuscripta.se/bibl/102974.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 381 Sermones