Robert Geete
Svenska böner från medeltiden: efter gamla handskrifter
Robert Geete
1907–1909
bibl-104166
https://www.manuscripta.se/bibl/104166
https://www.manuscripta.se/bibl/104166.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen