Fader vår: variant d
Fadher var som er j hymerike helgat varj thit nampn
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102497
https://www.manuscripta.se/work/102497
https://www.manuscripta.se/work/102497.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen