J. H. Schröder
Bönen Fader vår och Tron på gammal Svenska: efter en pergamentcodex i Ups. Acad:s bibl. utg.
Johan Henrik Schröder
Upsala
1829
bibl-102181
https://www.manuscripta.se/bibl/102181
https://www.manuscripta.se/bibl/102181.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 381 Sermones