Monograph title: Bönen Fader vår och Tron på gammal Svenska: efter en pergamentcodex i Ups. Acad:s bibl. utg.
Publication place: Upsala
Publication year: 1829
Manuscripta ID: bibl-102181
Stable URI: https://www.manuscripta.se/bibl/102181
XML: https://www.manuscripta.se/bibl/102181.xml
License: CC0 1.0 Universal
Last revision: 2018-10-12