Hur, och med vilka läsningar och böner som systrar och bröder skall anta klosterregeln, kläder och lova lydnad (ceremonielet vid invigning av systrar och bröder i Vadstena kloster)
Naar the persona som aastundar tachas til systor ellir brodher hafuir faangit
Bearbetning av Regula S. Salvatoris, kapitel 9 i redaktion Σ och Φ eller kapitel 10-11 i redaktion Π enligt redaktionsbeteckningarna i Sten Eklund (ed.), Birgitta, Opera minora. 1, Regula Salvatoris, Sv. Fornskriftsällskapet, Serie 2. Latinska skrifter 8: 1.
Litterära texter. Prosaverk. Kyrko- och klosterbruk (med klosterregler). Enskilda skrifter (Geete: I.3.d.b. Åström: 1.1.3.4.2
work-101488
https://www.manuscripta.se/work/101488
https://www.manuscripta.se/work/101488.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451