Birgitta Birgersdotter?
Uppenbarelse av jungfru Maria om Andens sötma och att inte fly bitterhet
Maria gwdz modhir talar. hwlken af helghom mannom hafde andans söthma
work-100027
https://www.manuscripta.se/work/100027
https://www.manuscripta.se/work/100027.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna