Helmik
van Nörden
Stockholm
stadsskrivare
1487
1508
person-101397
https://www.manuscripta.se/person/101397
https://www.manuscripta.se/person/101397.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601
Kungliga biblioteket B 607 Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501