Stockholm, Murmästareämbetet
org-100079
https://www.manuscripta.se/org/100079
https://www.manuscripta.se/org/100079.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601