Stockholm
Stockholm
https://www.wikidata.org/wiki/Q1754
place-100078
https://www.manuscripta.se/place/100078
https://www.manuscripta.se/place/100078.xml
CC0 1.0 Universal
2018-10-04

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 107 Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 590 Bagare skrå (för Stockholm)
Kungliga biblioteket B 594 Dragare Skråån
Kungliga biblioteket B 597 Guldsmedernas skrå i Stockholm
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601
Kungliga biblioteket B 607 Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501
Roggebiblioteket Rogge Wrangel Magnus Erikssons landslag
Uppsala University Library Gr. 28A Composite manuscript with mainly epistolographic contents, in two volumes (together with Gr. 28B)
Uppsala University Library Gr. 28B Composite manuscript with mainly epistolographic contents, in two volumes (together with Gr. 28A)
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag