Carl Fredrik
Piper
Ängsö, Västmanland
greve, ämbetsman, president i Kammarkollegium
1700
1770
person-100987
https://www.manuscripta.se/person/100987
https://www.manuscripta.se/person/100987.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 108 Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1.
Uppsala universitetsbibliotek B 45 Upplandslagen (Codex Ängsö)
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk