Ängsö fidekommiss
Ängsö, Västmanland
org-100104
https://www.manuscripta.se/org/100104
https://www.manuscripta.se/org/100104.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 108 Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1.
Uppsala universitetsbibliotek B 45 Upplandslagen (Codex Ängsö)
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk