Valter Jansson
Fornsvenska legendariet: handskrifter och språk
Uppsala
1934
4
bibl-101334
https://www.manuscripta.se/bibl/101334
https://www.manuscripta.se/bibl/101334.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.
Kungliga biblioteket A 124 Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o)
Uppsala universitetsbibliotek C 528 Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus)