Filip
Philipus prädicaþe tiughu ar i sithia. som nu callar suerike. fra östarlandom ok tel örasund
Del av Fornsvenska legendariet.
work-101199
https://www.manuscripta.se/work/101199
https://www.manuscripta.se/work/101199.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.
Uppsala universitetsbibliotek C 528 Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus)