Johannes Thomæ (Johan Thomasson)
Bureus (Bure)
Stockholm
riksantikvarie
1568
1652
person-100544
https://www.manuscripta.se/person/100544
https://www.manuscripta.se/person/100544.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.
Kungliga biblioteket B 52 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 56 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket D 3 a Historia Trojana eller Troijaborgs Chrönika
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 49 Hälsingelagen
Uppsala universitetsbibliotek B 67 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk