Per-Axel Wiktorsson
Avskrifter och skrivare: studier i fornsvenska lagtexter
Uppsala (distr: Almqvist & Wiksell)
1981
17
bibl-100889
https://www.manuscripta.se/bibl/100889
https://www.manuscripta.se/bibl/100889.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 7 Magnus Erikssons landslag (Medellagen)
Kungliga biblioteket B 54 Äldre Västmannalagen eller Dalelagen
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis
Kungliga biblioteket B 179 [1] Fragment av Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 6 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [4] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 23 Magnus Erikssons landslag