Erik XIV:s hovordning. Västerås 19 november 1560
Efter thet then Stormächtigste Högborne Furste och Herre, Herr Erick […] altijd hafft synnerlig lust, god willia ock benägenhet til Gudzfruchtan […] 1. Skall hwar ock en wara förplichtat hålla Kongl. Maj:t then Eedh ock förplichtelse
[1560]
Schmedeman (1706), s. 34; jfr Edén, Centralregistratur, s. 261.
Lagar, rätter och stadgar. Gårdsrätter (Geete: II.5. Åström: 1.2.5
work-103861
https://www.manuscripta.se/work/103861
https://www.manuscripta.se/work/103861.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 46 Magnus Erikssons stadslag