Gustav I:s, ärkebiskop Lars och meniga klerkeriets stadga om testamente och likstol efter de döda. Uppsala 20 augusti 1556
Anno 1556. den 20. Augusti, bleff vthi Ubsala stadagt och stadhfäst aff Höhlofligh Konung Gustaff … och Archiebiskop Lars sampt meeninge Clerkerijt öfwer hela Sweriges Rijke om Testamente
[Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1617]
work-100029
https://www.manuscripta.se/work/100029
https://www.manuscripta.se/work/100029.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 32 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk