Ad inveniendum Septuaginta et festa mobilia (Minnesramsa med 19 numrerade ord, för att finna septuagina och de rörliga festerna. Inc.: Domine Deus infunde)
Domine Deus infunde
work-103962
https://www.manuscripta.se/work/103962
https://www.manuscripta.se/work/103962.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 122 Teologisk blandning, besvärjelser &c.