(Minnesramsa med 19 numrerade ord, för att finna septuagina och de rörliga festerna. Inc.: Primo homo credens)
Primo homo credens
work-103961
https://www.manuscripta.se/work/103961
https://www.manuscripta.se/work/103961.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 122 Teologisk blandning, besvärjelser &c.