Erik (Ericus)
Johansson (Johannis)
Lödöse
kyrkoherde i Bitterna, Västergötland, senare i Lödöse, munk i Vadstena 1478-1508
död 1508
person-100823
https://www.manuscripta.se/person/100823
https://www.manuscripta.se/person/100823.xml
CC0 1.0 Universal
2019-05-31

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [2] Yngre Västgötalagen, fragment