G. E. Klemming
Läke- och örteböcker från Sveriges medeltid
G. E. Klemming
1883–1886
26
51–144
bibl-102920
https://www.manuscripta.se/bibl/102920
https://www.manuscripta.se/bibl/102920.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket X 23 Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. (Mäster Alexanders läkebok)