Diplomatarium Dalekarlicum : Urkunder rörande landskapet Dalarne / samlade och utgifna af C. G. Kröningssvärd i förening med J. Lidén ; 1 Diplomatarium Dalekarlia
Stockholm
1842
1
bibl-100524
https://www.manuscripta.se/bibl/100524
https://www.manuscripta.se/bibl/100524.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 588 Stadga för St Görans gille vid Kopparberget