Wäst-Götha Laghbook, Vppå Den Stormechtigste ... Herr Carl then Ellofftes ... Befalning Vthaff ett off-gammalt MS:to som fins in Archivo Regni, medh flijt vthskrifvin, och i wisse Balkar, Flockar och §§. samman-fattat Wäst-Götha Laghbook
Georg Stiernhielm
Stockholm
1663
bibl-100434
https://www.manuscripta.se/bibl/100434
https://www.manuscripta.se/bibl/100434.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading