Dombok vid lagmansting i Uppland för åren 1490 till 1494

0 ff.