Birgitta
Heliga Birgittas uppenbarelser: Fjerde bandet
G. E. Klemming
1861–1875
163–163
bibl-104310
https://www.manuscripta.se/bibl/104310
https://www.manuscripta.se/bibl/104310.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)